Önceki Sayfa
 

Kalite ve Çevre Politikası

Kalite Politikası
    
"Kalite" kavramını çalışanların dengeli olarak paylaştığı ortak sorumluluk olarak kabul eden No1, bu doğrultudaki hedeflerini şirket vizyonu ve müşteri beklentileri ile doğru orantılı olarak şekillendirir. 

No1 bünyesindeki "Kalite Güvence Sistemi" mantığı, "kusursuz ürün ve hizmet üretimine ulaşma çabası" üzerine kurgulanmıştır. Kalite; ulaşılan ve korunan bir seviye değil, koşullara göre en olumlu yansımalarla yenilenen ve geliştirilen bir hedeftir.

No1'in kalite anlayışını yansıtmadaki/uygulamadaki başarısı; çalışanların doğru şekilde bilinçlendirilmesi ve katılımı ile artacaktır. 

Kaliteye vurgu yapan insan/teknoloji merkezli duruşu ile No1, pazardaki payını ve yeni ürün/hizmet alanı araştırmalarında sağlayacağı başarıyı zaman içinde istikrarlı biçimde artıracaktır. 
 

Çevre Politikası
    
No1, hammadde seçiminden başlayıp ürün çıkışına dek süren her aşamada çevreye karşı sorumluluğu olduğu bilinciyle hareket eder. Çevreye duyarlı olmak için sürekli gelişimi sağlamak, şirket yönetimi ve tüm ekibi için bir önceliktir.

No1 sürekli gelişme ve iyileşme prensibini esas alarak; çevreyle uyumlu, insan sağlığını ön plana çıkaran ürünler ve çözümler sunar. Üretimin her aşamasında çevresel faktörler belirlenerek, bunlara yönelik iyileştirme çalışmaları yapılır ve bu çalışmalar sürdürülebilir hale getirilir.

 

Kalite Belgeleri

İTÜ Test Raporu TS EN ISO 8990
   
İTÜ Test Raporu TS EN ISO 8990  
ODTÜ Test Raporu TS EN 12664
   
ODTÜ Test Raporu TS EN 12664  
TS EN 998-1
   
TS EN 998-1